TRIVSELHUS OM INTEGRATION AV AFFÄRSSYSTEM

Scenario
Vi brukade skicka ritningar i A2 och A3 ut till byggarbetsplatser per post. När ritningen nådde byggarbetsplatsen hade ibland kunden ändrat något, till exempel att en innervägg skulle flyttas. Då behövde vi gå tillbaka till ritbordet och kopiatorrummet, och återigen posta ritningarna. Byggledare och underentreprenörer blev stående, vilket blev kostsamt och tidsödande.

Lösning
JSC integrerade vårt affärssystem med vårt dokumenthanteringssystem. I praktiken innebär det att byggledare och underentreprenörer nu har tillgång till de senaste ritningarna i realtid på sina surfplattor.

Effekt
Det är svårt att överdriva vinsten med detta nya arbetssätt. Våra projekt går snabbare, vi sparar in på kostnader och, inte minst, våra kunder är nöjdare med en snabbare leveranstid och en smidigare hantering.

Fler röster om JSC:s tjänster

51404~|jsc-ikoner~|jsc-27~|

Modern Samarbetsplattform

51404~|jsc-ikoner~|jsc-20~|

Koll 365 Verksamhetsappar

51404~|jsc-ikoner~|jsc-19~|

Kundanpassade lösningar

51404~|jsc-ikoner~|jsc-22~|

Digital PT

51404~|jsc-ikoner~|jsc-24~|

Digital PT för team

51404~|jsc-ikoner~|jsc-25~|

Upplevelserum