Trivselhus

Integrationen JSC gjorde sparar både tid och pengar 

Scenario

Vi brukade skicka ritningar i A2 och A3 ut till byggarbetsplatser per post. När ritningen nådde byggarbetsplatsen hade ibland kunden ändrat något, till exempel att en innervägg skulle flyttas. Då behövde vi gå tillbaka till ritbordet och kopiatorrummet, och återigen posta ritningarna. Byggledare och underentreprenörer blev stående, vilket blev kostsamt och tidsödande.

Lösning

JSC integrerade vårt affärssystem med vårt dokumenthanteringssystem. I praktiken innebär det att byggledare och underentreprenörer nu har tillgång till de senaste ritningarna i realtid på sina surfplattor.

Effekt

Det är svårt att överdriva vinsten med detta nya arbetssätt. Våra projekt går snabbare, vi sparar in på kostnader och, inte minst, våra kunder är nöjdare med en snabbare leveranstid och en smidigare hantering.