ITAB

Ökad effektivitet med självbetjäningsportal

Kraftigt minskade ledtider

Scenario

Vi har cirka 2000 IT-användare i koncernen globalt vilket innebär att vi ofta behöver lägga till och ta bort användarkonton i systemet. Vi har en slimmad IT-organisation, och hantering av användarkonton har varit tidsödande.

 

Lösning

JSC satte upp en självbetjäningsportal kopplad till Azure Automation. Via ett användarvänligt beställningsformulär skapas ett användarkonto omedelbart, så att nya medarbetare direkt får tillgång till allt de behöver för att börja arbeta i våra system.

 

Effekt

Vi minskar kraftigt ledtider och minimerar onödig administration vilket ger tid över till vår kärnverksamhet. Även kvaliteten har säkerställts i och med att alla användarkonton skapas på samma sätt.