SVENSK TÅGKRAFT OM KOLL 365 ÄRENDEHANTERING

SVENSK TÅGKRAFT OM KOLL 365 ÄRENDEHANTERING

Scenario Vi är fullserviceaktör inom lokuthyrning, reparationer och service. Vid en lokreparation kan det handla om väldigt många olika fel som ska åtgärdas. Vi arbetade helt pappersbaserat och funderade länge på att digitalisera, men var också rädda för att det...
TRIVSELHUS OM INTEGRATION AV AFFÄRSSYSTEM

TRIVSELHUS OM INTEGRATION AV AFFÄRSSYSTEM

Scenario Vi brukade skicka ritningar i A2 och A3 ut till byggarbetsplatser per post. När ritningen nådde byggarbetsplatsen hade ibland kunden ändrat något, till exempel att en innervägg skulle flyttas. Då behövde vi gå tillbaka till ritbordet och kopiatorrummet, och...
CELLWOOD MACHINERY OM SKRÄDDARSYDD PORTAL

CELLWOOD MACHINERY OM SKRÄDDARSYDD PORTAL

Scenario Vi använder Microsoft Dynamics NAV som affärssystem, ett system som är bra på att hantera olika ordertyper och ger stora valmöjligheterna att filtrera på specifik information. Men det var svårt att se en helhetsbild för hela företaget gällande vad är det som...


51404~|jsc-ikoner~|jsc-27~|

Modern Samarbetsplattform

51404~|jsc-ikoner~|jsc-20~|

Koll 365 Verksamhetsappar

51404~|jsc-ikoner~|jsc-19~|

Kundanpassade lösningar


51404~|jsc-ikoner~|jsc-22~|

Digital PT

51404~|jsc-ikoner~|jsc-24~|

Digital PT för team

51404~|jsc-ikoner~|jsc-25~|

Upplevelserum